คุณค่าแห่งความเป็นคน

Try not to become a man of success.
Rather become a man of value.

Albert Einstein

อย่าพยายามเป็น คนที่เน้นเพียงความสำเร็จ
แต่ควรพยายามเป็น คนที่เน้นคุณค่าแห่งความเป็นคน

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์einstein

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s