คำชมกับลูก


ลูกต้องการคำชมและการให้กำลังใจบ่อยๆ
(English version is also available below)

เด็กไม่ได้ต้องการคำชมที่ยิ่งใหญ่ หรือคำชมที่ดูเกินจริง เพราะแท้จริงแล้วคำชมในลักษณะนี้กลับส่งผลเสียต่อเด็ก

แต่คำพูดเล็กๆน้อยๆที่อบอุ่นและจริงใจ หรือการแสดงความชื่นชมต่อความพยายามที่ลูกทำนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเขา

นอกจากลูกจะรู้สึกดีแล้ว ยังรู้ซึ้งถึงคุณค่าในตัวเอง และเป็นแรงจูงใจให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ต่อไป

เรียบเรียงจาก Montessori and Your Child โดยเทอรรี่ มอลลอย แปลโดย เกศสุดา ชาตยานนท์ บุญงามอนงค์

 

Children are in need for appreciation and moral support

Children do not need big praise or exaggerated appreciation. They would actually harm them.

Sincere, warm phrases to appreciate them or recognition to their effort, would however are important for children.

They would feel great, see values in themselves and reinforce their motivation to learn.

Extracted from Montessori and Your Child, by Terry Molloy

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s