ยิ่งรู้ (ศัพท์) มาก…ยิ่งรวย

“ยิ่งรู้ (คำศัพท์) มาก…ยิ่งรวย”

ครั้งสุดท้ายที่คุณได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ อย่างจริงจัง คือเมื่อไหร่ครับ

ที่ชวนคุยเรื่องนี้ก็เพราะ มีผลงานวิจัยในต่างประเทศชิ้นหนึ่ง บอกว่า
ยิ่งเรารู้คำศัพท์ต่างๆ มากแค่ไหน มันยิ่งจะมีผลต่อความมั่งคั่งของเราที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

จากผลการศึกษา คนที่มีความมั่งคั่งมาก จะรู้และสามารถใช้คำศัพท์ในการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนกับคนรอบข้างได้มากกว่าคนที่ยังมีฐานะธรรมดาทั่วไป

หรือกล่าวได้ว่า ยิ่งมี “คลังคำศัพท์” เยอะ ก็ “ยิ่งรวย” ก็ได้

การเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ทุกคำ นอกจากจะนำไปสู่การได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ แล้ว
สมองของเราจะเชื่อมโยงความรู้ใหม่นั้น กับคลังความรู้เดิมที่เรามีอยู่
เป็นทั้งการ สร้างสิ่งใหม่เพิ่มเติม และเสริมของเดิมที่มีอยู่ ในเวลาเดียวกัน

ปรากฏการณ์แบบนี้
จะทำให้เราฉลาดขึ้น
รู้มากขึ้น
ตัดสินใจได้ดีขึ้น
จะบอกว่า มีสมองเศรษฐีก็คงไม่ผิดนัก

ถึงแม้การศึกษานี้จะทำในต่างประเทศ แต่ส่วนตัวผมคิดว่าใช้ได้กับบริบทของเมืองไทยได้ไม่ต่างกัน
เพราะทุกครั้งที่ผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ
นอกจากความรู้ และมุมมองใหม่ๆ ที่ได้รับแล้ว
มักจะได้การบ้านเป็นคำศัพท์ใหม่ๆ ที่ต้องกลับมาค้นคว้าเพิ่มเติมแทบทุกครั้ง
และตัวอย่างนี้จะยิ่งชัดเจนมาก ถ้าหากได้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

จดบันทึกคำศัพท์ใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้ เปิด Dictionary เมื่อมีโอกาส
เปิดโลกใบเดิมให้กว้างออก
และได้มุมมองใหม่ๆ
ที่จะทำให้เราเห็นโอกาสรอบตัว
และตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้แม่นยำยิ่งขึ้น

ถามอีกที…ครั้งสุดท้ายที่คุณได้เรียนรู้คัพท์ใหม่ๆ อย่างจริงจังคือเมื่อไหร่ครับ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s