เก่งแต่ไม่ดี

เก่งแต่ไม่ดี จะดีไหม

ต้องสอนให้ลูกรู้จักต่อสู้ในทางที่ถูก
ไม่ใช่ต่อสู้แบบใช้กำลังกาย
แต่ต้องต่อสู้เพื่อเกียรติศักดิ์ศรี
ไม่โอนอ่อนไปตามคนไม่ดี
และไม่ปล่อยให้คนไม่ดีมาควบคุม

เรียบเรียงจากหนังสือ สร้างลูกให้เป็นอัจฉริยะ 3 โดย ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s