แม้เราจะเชี่ยวชาญด้านเด็ก แต่การเรียนรู้ที่สาทรเลิร์นนิ่งเซนเตอร์ไม่มีการจำกัดอายุ

ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไร คณะครูของเราสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเสมอ

เราจึงภูมิใจนำเสนอหลักสูตรดีๆสำหรับทุกวัย

1.

เรียนภาษาอังกฤษ

SLC poster 2

2.

เรียนใช้แทบเล็ต มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ให้คล่องขึ้น หรือระดับเริ่มต้น

3.

Club 50+ ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ รับเฉพาะท่านที่อายุเกิน 50 ปีเท่านั้นสำหรับClub 50+ นี้ครับ

Club 50+ poster 3

Email: SathornLC@gmail.com

Tel: 094-6629498

Line: 094-6629498

http://www.SathornCenter.com

http://www.facebook.com/Sathorncenter

Advertisement