เด็กๆมีวิธีในการเรียนรู้ไม่เหมือนผู้ใหญ่

และเด็กๆแต่ละคนมีสไตล์การเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกัน

Sathorn Learning Center จึงเลือกสรรหลักสูตรที่เหมาะสำหรับเด็กไทยและเด็กที่อยู่ในประเทศไทย

1.

Scholastic Early English @ Sathorn Learning Center เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษพัฒนาจากอเมริกา ครั้งแรกกับสื่อ Interactive แสนสนุกที่ปลุก 5 ทักษะทางภาษาให้ลูกน้อย เรียนสนุกไม่มีเบื่อ ได้รับการรับรองระดับนานาชาติ พร้อมรางวัลเกียรติยศมากมาย

SEE poster 1

2.

Conversational English @ Sathorn Learning Center เป็นหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนกล้าพูดภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ส่งเสริมทักษะให้กับเด็กและผู้ใหญ่คนไทยที่ยังไม่มั่นใจในทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้มีความมั่นใจและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

3.

Kids October Camp

by 30 sept promo - 2 times coaching for oct course

4.

Children workshop @ Sathorn Learning Center เป็นกิจกรรมสันทนาการสนุกๆสร้างเสริมทักษะชีวิตและความรู้รอบตัว กิจกรรมดำเนินเป็นภาษาอังกฤษจึงทำให้เด็กๆจะได้ใช้ภาษาอังกฤษตลอดช่วงเวลาของกิจกรรมเวิร์คชอป โดยเน้นการสร้างเสริมทักษะชีวิต การดำเนินชีวิตในสังคม และความรู้รอบตัวหลักวิชาการในแขนงต่างๆเข้ามาประกอบกิจกรรมด้วย ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติวิทยา ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การทดลอง ศิลปะ ดนตรี การทำอาหาร ประเทศต่างๆ ภาวะโลกร้อน เป็นต้น

English summer class poster 020316

Email: SathornLC@gmail.com

Tel: 094-6629498

Line: 094-6629498

http://www.SathornCenter.com

http://www.facebook.com/Sathorncenter