เด็กๆมีวิธีในการเรียนรู้ไม่เหมือนผู้ใหญ่

และเด็กๆแต่ละคนมีสไตล์การเรียนรู้ที่ไม่เหมือนกัน

Sathorn Learning Center จึงเลือกสรรหลักสูตรที่เหมาะสำหรับเด็กไทยและเด็กที่อยู่ในประเทศไทย

  1. Scholastic Early English @ Sathorn Learning Center เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษพัฒนาจากอเมริกา กับสื่อ Interactive แสนสนุกที่ปลุก 5 ทักษะทางภาษาให้ลูกน้อย เรียนสนุกไม่มีเบื่อ ได้รับการรับรองระดับนานาชาติ พร้อมรางวัลเกียรติยศมากมาย
SEE poster 1

2. Conversational English @ Sathorn Learning Center เป็นหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนกล้าพูดภาษาอังกฤษ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ส่งเสริมทักษะให้กับเด็กและผู้ใหญ่คนไทยที่ยังไม่มั่นใจในทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้มีความมั่นใจและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

3. Children workshop @ Sathorn Learning Center เป็นกิจกรรมสันทนาการสนุกๆสร้างเสริมทักษะชีวิตและความรู้รอบตัว โดยเน้นการสร้างเสริมทักษะชีวิต การดำเนินชีวิตในสังคม และความรู้รอบตัวหลักวิชาการในแขนงต่างๆเข้ามาประกอบกิจกรรมด้วย ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติวิทยา ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การทดลอง ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน ศิลปะ ดนตรี การทำอาหาร ประเทศต่างๆ ภาวะโลกร้อน เป็นต้น

4. Phonics Online Summer Course คลาสเรียนโฟนิกส์สำหรับเด็ก

ฝึกออกเสียง เพื่อให้อ่านและพูดได้อย่างมั่นใจ

“ยาก” แค่ไหนก็ “อ่านได้” กับศูนย์ภาษาสาทร

สำหรับเด็ก 5-8 ขวบ

5. Grammar Online Course คลาสเรียนแกรมม่าร์

ติวเข้ม รับมือได้ทุกการสอบ

สำหรับเยาวชนอายุ 15-18 ปี

Tel: 094-6629498

Line: 094-6629498

Email: SathornLC@gmail.com

http://www.SathornCenter.com

http://www.FB.com/Sathorncenter

Advertisement